06 June 2018

CHOW Group ร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ในโครงการ “เชาว์ อาสาปันน้ำใจ ปี 2”

เมื่อเร็วๆ นี้ พนักงานจาก CHOW Group ร่วมกันอาสาปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ณ มูลนิธิกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี