02 August 2023

CHOW GROUP ร่วมสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 กลุ่มตัวแทนพนักงานบริษัทเชาว์ ร่วมกันนำเทียนพรรษา น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดคลองเตยนอก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา